MENU

 

 

pdf-downloading-icon-redTable    -  (0589 A)

pdf-downloading-icon-redTable Partition   -  (0604)

pdf-downloading-icon-redPVC   -  (0551 A)

pdf-downloading-icon-redMobile Cabinet  -  (0502)

pdf-downloading-icon-redDelivery Reciept  -  (0490)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies  -  (0522)

pdf-downloading-icon-redTarpaulin  -  (0549 B)

pdf-downloading-icon-redGlass Door -  (0563)

pdf-downloading-icon-redInk -  (0476 B)

pdf-downloading-icon-redBulb -  (0543)

pdf-downloading-icon-redTire -  (0592)

pdf-downloading-icon-redTarpaulin -  (0544 B)

pdf-downloading-icon-redOffice  Supplies -  (0432 B)

pdf-downloading-icon-redOffice  Supplies -  (0433 B)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Housekeping Supplies -  (0431 B)

pdf-downloading-icon-redHousekeping Supplies -  (0437 A)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies -  (0432 A)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Housekeeping Supplies, Lot 2 - Office Equipment -  (0431 A)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies -  (0437 B)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materals -  (0421 B)

pdf-downloading-icon-redElectrical Supplies -  (0426 A)

pdf-downloading-icon-redMonitor -  (0430)

pdf-downloading-icon-redHardware -  (0421 A)

pdf-downloading-icon-redHardware -  (0426 B)

pdf-downloading-icon-redDrinking Water -  (0518)

pdf-downloading-icon-redHardware -  (0574)

pdf-downloading-icon-redInk  -  (0525 A)

pdf-downloading-icon-redInk  -  (0505 A)

pdf-downloading-icon-redSticker -  (0511)

pdf-downloading-icon-redAndroid Phone -  (0590)

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts -  (0585)

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts -  (0596)

pdf-downloading-icon-redTubless Tires -  (0592)

pdf-downloading-icon-redSound System -  (0569)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies -  (0504 A)

pdf-downloading-icon-redHardware -  (0484 A)

pdf-downloading-icon-redInk -  (0509 A)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies -  (0529 B)

pdf-downloading-icon-redSewing Machine -  (0479)

pdf-downloading-icon-redTarpaulin -  (0475)

pdf-downloading-icon-redDigital scanner -  (0481)

pdf-downloading-icon-redDigital Copier -  (0482)

pdf-downloading-icon-redRelocation of Aircon -  (0548)

pdf-downloading-icon-redEpoxy -  (0484 B)

pdf-downloading-icon-redFertilizers -  (0532)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies -  (0433 A)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies -  (0500 B)

pdf-downloading-icon-redAccommodation -  (0494)

pdf-downloading-icon-redOffice  Supplies -  (0500 A)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies -  (0487)

pdf-downloading-icon-redCamera -  (0403)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies, Lot 2 - Housekeeping Supplies -  (0051 A)

pdf-downloading-icon-redHardbound -  (0396)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water -  (0413)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies -  (0398 A)

pdf-downloading-icon-redDoor Knob -  (0452 B)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Housekeeping Supplies -  (0399 B)

pdf-downloading-icon-redLot 2 - Furniture -  (0461 B)

pdf-downloading-icon-redNewspaper Publication -  (0397)

pdf-downloading-icon-redDesktop -  (0465)

pdf-downloading-icon-redLaptop -  (0417)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - it Equipment  -  (0461)

pdf-downloading-icon-redGrocery Items  -  (0400)

pdf-downloading-icon-redBond Paper  -  (0459)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Housekeeping Supplies  -  (0399 A)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies  -  (0398 A)

pdf-downloading-icon-redMedical Oxygen  -  (0464)

pdf-downloading-icon-redLot 2 - Other  Supplies  -  (0399 C)

pdf-downloading-icon-redAgri Supplies  -  (0408)

pdf-downloading-icon-redVegetable Seeds  -  (0409)

pdf-downloading-icon-redVegetable Seeds  -  (0405)

pdf-downloading-icon-redAircon Unit  -  (0402)

pdf-downloading-icon-redCupboard -  (0451)

pdf-downloading-icon-redCarpet -  (0458)

pdf-downloading-icon-redCamera -  (0454)

pdf-downloading-icon-redGasoline -  (0411)

pdf-downloading-icon-redElectrical Supplies -  (0467)

pdf-downloading-icon-redHardware -  (0452  A)

pdf-downloading-icon-redGrocery Items -  (0406)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials -  (0640)

pdf-downloading-icon-redDuplicating Machine -  (0197)

pdf-downloading-icon-redLot 2 - Housekeeping Supplies -  (0379 - B)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Signages -  (0379 - A)

pdf-downloading-icon-redComputer Monitor -  (0375)

pdf-downloading-icon-redLot 3 - IT Equipment -  (0379 -C)

pdf-downloading-icon-redPrinter -  (0369)

pdf-downloading-icon-redUTP Cable -  (0368)

pdf-downloading-icon-redIEC Booklet -  (0384)

pdf-downloading-icon-redAirconditioning Unit -  (0387)

pdf-downloading-icon-redAirconditioning Unit -  (0376)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water -  (0388)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies -  (0380 A)

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts -  (0385)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies -  (0380 B)

pdf-downloading-icon-redRepair of Engine Assembly -  (0389)

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts -  (0239)

pdf-downloading-icon-redOther Supplies -  (0386)

pdf-downloading-icon-redVenetian Blinds -  (0383)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies, Lot 2 - Housekeeping Supplies -  (0378 - A)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies -  (0371 - A)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - office supplies, Lot 2 - Housekeeping Supplies -  (0378 B)

pdf-downloading-icon-redoffice supplies -  (0361)

pdf-downloading-icon-redSticker -  (0362)

pdf-downloading-icon-redBurner -  (0373)

pdf-downloading-icon-redKitchenware -  (0366)

pdf-downloading-icon-redChlorine -  (0374)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies -  (0371 - B)

pdf-downloading-icon-redCooking gas -  (0358)

pdf-downloading-icon-redSticker -  (0370)

pdf-downloading-icon-redPolynets -  (0359)

pdf-downloading-icon-redOther Supplies -  (0363)

pdf-downloading-icon-redElectrical Tools -  (0357)

pdf-downloading-icon-redBond Paper -  (0365)

pdf-downloading-icon-redElectrical  Supplies -  (0377)

pdf-downloading-icon-redConstruction Supplies -  (0367)

pdf-downloading-icon-redT - Shirt -  (0372)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water -  (0360)

pdf-downloading-icon-redCombi Blinds -  (0364)

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts -  (0313)

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts -  (0314)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies -  (0323 B)

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts  (0309)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies  (0323)

pdf-downloading-icon-redDigital Printer  (0211)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water  (0348)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water  (0311)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water  (0330)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water  (0350)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping  Supplies  (0325 A)

pdf-downloading-icon-redOffice   Supplies  (0332 A)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping  Supplies  (0317 A)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping  Supplies  (0354 A)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping  Supplies  (0336)

pdf-downloading-icon-redOffice  Supplies  (0351 B)

pdf-downloading-icon-redOffice  Supplies  (0346 B)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping  Supplies  (0353 A)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies  (0340 B)

pdf-downloading-icon-redDesktop  (0322) 

pdf-downloading-icon-redProjector Screen  (0333) 

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts  (0342) 

pdf-downloading-icon-redAirconditioning Unit  (0343) 

pdf-downloading-icon-redGlass Cleaner  (0354 B) 

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies  (0340 A) 

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies  (0332 B) 

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies  (0325 B) 

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies  (0346 A) 

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies  (0328) 

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies  (0338) 

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies  (0351 A) 

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies  (0317 B) 

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies  (0353 B) 

pdf-downloading-icon-redGrower Feeds  (0310) 

pdf-downloading-icon-redLong Sleeve  (0318) 

pdf-downloading-icon-redProjector Screen  (0320 B) 

pdf-downloading-icon-redPrinter  (0335) 

pdf-downloading-icon-redRepair of Diving Equipment  (0319) 

pdf-downloading-icon-redWater Dispenser  (0329) 

pdf-downloading-icon-redDesktop  (0334 ) 

pdf-downloading-icon-redAirconditioning Unit  (0320 A) 

pdf-downloading-icon-redHardware Supplies  (0341) 

pdf-downloading-icon-redPremium Gasoline  (0331) 

pdf-downloading-icon-redConstruction  Supplies  (0324) 

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies  (0352 A) 

pdf-downloading-icon-redLap top  (0349) 

pdf-downloading-icon-redLot 1 - IT Equipment  (0347 A) 

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials  (0327) 

pdf-downloading-icon-redGrass Cutter  (0326) 

pdf-downloading-icon-redWalis ting2x  (0352 B) 

pdf-downloading-icon-redSiphoning  (0315) 

pdf-downloading-icon-redLot 1- IT equipment  (0347 B) 

pdf-downloading-icon-redDoor Knob  (0339) 

pdf-downloading-icon-redLot 2 - Tent and Portalets  (0347 C) 

pdf-downloading-icon-redPublication of Ordinance  (0316) 

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials  (0344) 

pdf-downloading-icon-redFull Sublimation Polo shirts  (0356) 

pdf-downloading-icon-redPolo Shirts (0345) 

pdf-downloading-icon-redDesktop Computer (0355) 

pdf-downloading-icon-redLot 3 - PPE (0347 D) 

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts (0312) 

pdf-downloading-icon-redEngine Oil (0321) 

pdf-downloading-icon-redVehicle parts (0337) 

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Housekeeping Supplies (0304 A) 

pdf-downloading-icon-redLot 2 - IT Supplies (0304 D) 

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Housekeeping Supplies (0304 B) 

pdf-downloading-icon-redLot 2 - IT Supplies (0304 C) 

pdf-downloading-icon-redvehicle parts (0293) 

pdf-downloading-icon-redvehicle parts (0306) 

pdf-downloading-icon-redFertilizer (0305) 

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials (0303) 

pdf-downloading-icon-redvehicle parts (0255) 

pdf-downloading-icon-redStarter Asembly (0258) 

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies, Lot 2 - Housekeeping Equipment Supplies  (0275 B) 

pdf-downloading-icon-redTable Partition  (0294) 

pdf-downloading-icon-redFurniture  (0300) 

pdf-downloading-icon-redExecutive Swivel  Chair  (0296) 

pdf-downloading-icon-redOffice Chair  (0297) 

pdf-downloading-icon-redContruction Materials  (0639) 

pdf-downloading-icon-redBook Cover  (0299) 

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies  (0301) 

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies  (0275 A) 

pdf-downloading-icon-redGlass Swing Door  (0298) 

pdf-downloading-icon-redLot 3 - IT Equipment  (0275 C) 

pdf-downloading-icon-redBattery  (0295) 

pdf-downloading-icon-redIEC Booklet  (0291) 

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies  (0261) 

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water  (0279) 

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water  (0281) 

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water  (0282) 

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water  (0280) 

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water  (0246) 

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies  (0288 A) 

pdf-downloading-icon-redConstruction Supplies  (0285) 

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies  (0286 A) 

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies  (0274 B) 

pdf-downloading-icon-redMophead  (0287 A) 

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies  (0284) 

pdf-downloading-icon-redIT Supplies  (0273 B) 

pdf-downloading-icon-redTrolly  (0245) 

pdf-downloading-icon-redOffice  Supplies  (0276) 

pdf-downloading-icon-redOffice  Supplies  (0274 A) 

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies  (0287 B) 

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies  (0288 B) 

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies  (0286 B) 

pdf-downloading-icon-redMedical Oxygen  (0290) 

pdf-downloading-icon-redMedical Oxygen  (0289) 

pdf-downloading-icon-redAgri Supplies  (0292) 

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies  (0278) 

pdf-downloading-icon-redSmart TV  (0277) 

pdf-downloading-icon-redTarpaulin (0248) 

pdf-downloading-icon-redTarpaulin (0247) 

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts (0249) 

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts (0252) 

pdf-downloading-icon-redBattery (0250) 

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts (0253) 

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts (0256) 

pdf-downloading-icon-redBattery (0251) 

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts (0254) 

pdf-downloading-icon-redSiphoning (0257) 

pdf-downloading-icon-redPrinter (0272) 

pdf-downloading-icon-redIT Supplies (0273 A) 

pdf-downloading-icon-redGasoline Premium (0269) 

pdf-downloading-icon-redGasoline (0270) 

pdf-downloading-icon-redFuel (0271) 

pdf-downloading-icon-redAirconditioning Unit (0263) 

pdf-downloading-icon-redAircon Maintenance (0262) 

pdf-downloading-icon-redJetmatic Pump  (0267) 

pdf-downloading-icon-redHardwood  (0283) 

pdf-downloading-icon-redHydraulic Breaker  (0259) 

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials  (0260) 

pdf-downloading-icon-redTransmission Assembly  (0244) 

pdf-downloading-icon-redAirconditioning Unit  (0573) 

pdf-downloading-icon-redLaptop  (0242 B) 

pdf-downloading-icon-redDesktop  (0242 A) 

pdf-downloading-icon-redDesktop  (0241 B) 

pdf-downloading-icon-redLaptop  (0241 A) 

pdf-downloading-icon-redLaptop  (0240) 

pdf-downloading-icon-redLot 2 - Hardware supplies  (0243 B) 

pdf-downloading-icon-red Lot 1 - Name Plate, Lot 2 - Hardware supplies  (0243 A) 

pdf-downloading-icon-red Flowers  (0232) 

pdf-downloading-icon-red Lot 2 - Training Materials  (0234 B) 

pdf-downloading-icon-red Lot 1 - Tarpaulin  (0234 A) 

pdf-downloading-icon-red Sound System with LED Wall  (0231) 

pdf-downloading-icon-red Purified Drinking Water  (0236) 

pdf-downloading-icon-red Vehicle Parts  (0237) 

pdf-downloading-icon-red Vehicle Parts  (0238) 

pdf-downloading-icon-red Dental Supplies  (0228) 

pdf-downloading-icon-red Office Supplies  (0219 - A) 

pdf-downloading-icon-red Office Supplies  (0219 - B) 

pdf-downloading-icon-red Construction Materials  (0229) 

pdf-downloading-icon-red Purified Drinking Water  (0210) 

pdf-downloading-icon-red Toilet Bowl  (0218) 

pdf-downloading-icon-red Machinery Equipment  (0215) 

pdf-downloading-icon-red PE Hose  (0213) 

pdf-downloading-icon-red Construction Materials  (0208) 

pdf-downloading-icon-red Electrical Supplies  (0227) 

pdf-downloading-icon-red Office Supplies  (0212) 

pdf-downloading-icon-red Medical Oxygen  (0223) 

pdf-downloading-icon-red Oxygen Gauge  (0224) 

pdf-downloading-icon-red Washing Machine  (0209) 

pdf-downloading-icon-red Vehicle Parts  (0211) 

pdf-downloading-icon-red Vehicle Parts  (0216) 

pdf-downloading-icon-red Ink  (0214) 

pdf-downloading-icon-red Vehicle Accesories  (0222) 

pdf-downloading-icon-red Oxygen Gauge  (0224) 

pdf-downloading-icon-red Xray Supplies  (0181) 

pdf-downloading-icon-red Engine Oil  (0142) 

pdf-downloading-icon-red Medical Oxygen  (0226) 

pdf-downloading-icon-red Medical Oxygen  (0225) 

pdf-downloading-icon-red Medical Supplies  (0217) 

pdf-downloading-icon-red Vehicle Parts  (0191) 

pdf-downloading-icon-red Lab Supplies  (0184) 

pdf-downloading-icon-red Purified Drinking Water  (0206) 

pdf-downloading-icon-red Purified Drinking Water  (0204) 

pdf-downloading-icon-red Purified Drinking Water  (0200) 

pdf-downloading-icon-red Purified Drinking Water  (0207) 

pdf-downloading-icon-red Electric Fan  (0179) 

pdf-downloading-icon-red Office Supplies  (0187 B) 

pdf-downloading-icon-red Lot 1 - Housekeeping  (0190 B) 

pdf-downloading-icon-red Lot 3 - IT Equipment (0190 C) 

pdf-downloading-icon-red Construction Materials (0196) 

pdf-downloading-icon-red Housekeeping supplies (0205) 

pdf-downloading-icon-red Housekeeping supplies (0187 A) 

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Housekeeping supplies, Lot 2 - Kitchen Equipment   (0190) 

pdf-downloading-icon-redOffice  Supplies   (0201) 

pdf-downloading-icon-redLaboratory Supplies   (0195) 

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts   (0182) 

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts   (0198) 

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts   (0202) 

pdf-downloading-icon-redBattery   (0199) 

pdf-downloading-icon-red Oil Filter   (0183) 

pdf-downloading-icon-redEngine Oil   (0203) 

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water   (0189) 

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water   (0192) 

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water   (0188) 

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water   (0194) 

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies   (0159 B) 

pdf-downloading-icon-redConstruction   Supplies   (0168 A) 

pdf-downloading-icon-redConstruction   Supplies   (0168 A) 

pdf-downloading-icon-redHousekeeping   Supplies   (0169 B) 

pdf-downloading-icon-redOffice  Supplies   (1071 A) 

pdf-downloading-icon-redOffice  Supplies   (0161) 

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies   (0172) 

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies   (0174) 

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials   (0168 C) 

pdf-downloading-icon-redOffice   Supplies   (0159 A) 

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office   Supplies, Lot 2 - Other Supplies   (0164) 

pdf-downloading-icon-redHousekeeping  Supplies   (0169 A) 

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies   (0171 B) 

pdf-downloading-icon-redMedical Oxygen   (0185) 

pdf-downloading-icon-redScanner   (0178) 

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials  (0168 B) 

pdf-downloading-icon-redHardware  (0193) 

pdf-downloading-icon-redBookshelves  (0186) 

pdf-downloading-icon-redHardware  (0176 A) 

pdf-downloading-icon-redTable Partition  (0173) 

pdf-downloading-icon-redOffice Table  (0167) 

pdf-downloading-icon-redCooking Gas  (0162) 

pdf-downloading-icon-redHardware  (0176 B) 

pdf-downloading-icon-redFixed Tax Sticker  (0166) 

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts  (0163) 

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts and Labor (0170) 

pdf-downloading-icon-redWiper (0158) 

pdf-downloading-icon-redLaptop (0175) 

pdf-downloading-icon-redPrinter (0165) 

pdf-downloading-icon-redInk (0160) 

pdf-downloading-icon-redConstruction Maerials (0176 A) 

pdf-downloading-icon-redDigital Duplicator (0122 A) 

pdf-downloading-icon-redDental Chair (0557) 

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials (0511) 

pdf-downloading-icon-redAirconditioning Unit (0154) 

pdf-downloading-icon-redRefrigerator (0153) 

pdf-downloading-icon-redOil and Gasoline (0623) 

pdf-downloading-icon-redDengue Kits (0129) 

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts (0139) 

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0151 B) 

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0151 A) 

pdf-downloading-icon-redVest (0131) 

pdf-downloading-icon-redT shirt with print (0130) 

pdf-downloading-icon-redAirconditioning Unit (0148) 

pdf-downloading-icon-redLot 2 - IT Supplies (0152 B) 

pdf-downloading-icon-redPrinter (0150 B) 

pdf-downloading-icon-redLCD Monitor (0146) 

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies, Lot 2 - IT Supplies (0152 A) 

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies, Lot 2 - Housekeeping Supplies (0144) 

pdf-downloading-icon-redPlaque (0147) 

pdf-downloading-icon-redDesktop Computer (0149) 

pdf-downloading-icon-redDesktop Computer (0150 A) 

pdf-downloading-icon-redINK (0141) 

pdf-downloading-icon-redINK (0143) 

pdf-downloading-icon-redGrass Cutter (0145) 

pdf-downloading-icon-redVet Supplies (0624) 

pdf-downloading-icon-redFolding Table (0138 C) 

pdf-downloading-icon-redVoice Recorder (0138 A) 

pdf-downloading-icon-redExternal Hard Drive (0138 B) 

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Protective Gear, Lot 2 - Construction Materials (0098 B) 

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0137) 

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Protective Gear, Lot 2 - Garments (0098 A) 

pdf-downloading-icon-redLot 3 - Garments (0098 D) 

pdf-downloading-icon-redLot 2 - Construction Materials (0098 C) 

pdf-downloading-icon-redComputer Ink (0134 B) 

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts (0132) 

pdf-downloading-icon-redPaper Fastener (0134 C) 

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0128) 

pdf-downloading-icon-redLot 1 - IT Equipment, Lot 2 - Office Supplies (0133) 

pdf-downloading-icon-redComputer Ink (0134 A) 

pdf-downloading-icon-redCamera (0135) 

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials (0136) 

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0127) 

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts (0120) 

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts (0095) 

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts (0126) 

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts (0121) 

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts (0119) 

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (0124) 

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts (0123) 

pdf-downloading-icon-redAirconditioning Unit (0122 B) 

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0116) 

pdf-downloading-icon-redMedical Equipment (0118) 

pdf-downloading-icon-redAndroid Phone (0115) 

pdf-downloading-icon-redToilet Bowl (0111) 

pdf-downloading-icon-redCCTV (0071) 

pdf-downloading-icon-redPhotocopier (0097 B) 

pdf-downloading-icon-redPhotocopier (0097 B) 

pdf-downloading-icon-redAirconditioning Unit (0097 A) 

pdf-downloading-icon-redBillboard panaflex (0073) 

pdf-downloading-icon-redHousekeeping  Supplies (0102) 

pdf-downloading-icon-redOffice  Supplies (0100) 

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (0099) 

pdf-downloading-icon-redTornado Map (0104) 

pdf-downloading-icon-redFurniture and Fixture (0091) 

pdf-downloading-icon-redVenetian Blinds (0093) 

pdf-downloading-icon-redVenetian Blinds (0094) 

pdf-downloading-icon-redWindow Blinds (0096) 

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0101) 

pdf-downloading-icon-redGasoline (0103) 

pdf-downloading-icon-redAccommodation (0092) 

pdf-downloading-icon-redRCPC (0642) 

pdf-downloading-icon-redBattery (0077) 

pdf-downloading-icon-redTire wheel (0083) 

pdf-downloading-icon-redSiphoning (0090) 

pdf-downloading-icon-redLot 2 - Office Equipment (0086 B) 

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies, Lot 2 - Housekeeping Supplies (0630 - A) 

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies, Lot 2 - Housekeeping Supplies (0630 - B) 

pdf-downloading-icon-redIT  Supplies (0595) 

pdf-downloading-icon-redOffice  Supplies (0085 A) 

pdf-downloading-icon-redLot 2 - Housekeeping Supplies (0072 B) 

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (0075 A) 

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Housekeeping Supplies (0076 B) 

pdf-downloading-icon-redLaptop (0067 B) 

pdf-downloading-icon-redDesktop (0066 A) 

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0068 A) 

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials (0059 A) 

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (0649) 

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0087) 

pdf-downloading-icon-redHousekeeping  Supplies (0075 B) 

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0085 B) 

pdf-downloading-icon-redWater dispenser (0078) 

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Housekeeping Supplies (0076 A) 

pdf-downloading-icon-redLot 2 - Housekeeping Supplies (0072 A) 

pdf-downloading-icon-redTire Wheel (0080) 

pdf-downloading-icon-redEngine Oil (0088) 

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0067 A) 

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0066 B) 

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0070) 

pdf-downloading-icon-redLot 1 - IT Equipment (0086 A) 

pdf-downloading-icon-redIT Supplies (0068 B) 

pdf-downloading-icon-redDesktop (0084) 

pdf-downloading-icon-redFuel and Oil (0081) 

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials (0059 B) 

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts (0074) 

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts (0069) 

pdf-downloading-icon-redTire Wheel (0079) 

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies, Lot 2 - Houssekeeping Supplies (0038 B) 

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies (0038 A) 

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0063) 

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (0065) 

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0064) 

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (0044 - B) 

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0049 - B) 

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0055) 

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0043) 

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0037) 

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0047) 

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0039) 

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0053) 

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0058) 

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies, Lot 2 - Housekeeping Supplies (0046 - B) 

pdf-downloading-icon-redElectrical Supplies (0041) 

pdf-downloading-icon-redRefill Fire Extinguisher (0042) 

pdf-downloading-icon-redHousekeeping  Supplies (0044 - A) 

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0049 - A) 

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Housekeeping Supplies (0048 - A) 

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0045 - B)

pdf-downloading-icon-redCatering Services (0057)

pdf-downloading-icon-redCatering Services (0056)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Housekeeping Supplies, Lot 2 - IT Equipment, Lot 5 - Office Equipment (0048)

pdf-downloading-icon-redLadder (0061)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies, Lot 2 - Housekeeping Supplies (0046 - A)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (0044 - A)

pdf-downloading-icon-redOffice   Supplies (0045 - A)

pdf-downloading-icon-redLot 1  - Housekeeping  Supplies, Lot 2 - Fire Extinguisher   (0648 - B)

pdf-downloading-icon-red Office Supplies   (0649 - A)

pdf-downloading-icon-red Medical Oxygen  (0628)

pdf-downloading-icon-red Medical Oxygen  (0040)

pdf-downloading-icon-red Vehicle Parts  (0054)

pdf-downloading-icon-red Tire Wheel  (0050)

pdf-downloading-icon-red Tire Wheel  (0051)

pdf-downloading-icon-red Desktop Computer  (0052)

pdf-downloading-icon-red Lot 2 - IT Equipment  (0048 - D )

pdf-downloading-icon-red Construction Materials  (0061 - A)

pdf-downloading-icon-red Computer Table  (0060)

pdf-downloading-icon-red Tarpauilin  (0062)

pdf-downloading-icon-red SSD  (0035)

pdf-downloading-icon-red Tire Wheel  (0027)

pdf-downloading-icon-red Engine Oil  (0036 - B)

pdf-downloading-icon-red Battery  (0026)

pdf-downloading-icon-red Fuel  (0036 - A)

pdf-downloading-icon-red Lot 2 - Other Supplies  (0025 - B)

pdf-downloading-icon-red IT Supplies  (0023 - A)

pdf-downloading-icon-red Office Equipment  (0023 - C)

pdf-downloading-icon-red Vehicle Parts  (0028)

pdf-downloading-icon-red Vehicle Parts  (0031)

pdf-downloading-icon-red Vehicle Parts  (0032)

pdf-downloading-icon-red Vehicle Parts  (0034)

pdf-downloading-icon-red Catering Services  (0033)

pdf-downloading-icon-red IT Supplies  (0023 B)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - IT Supplies  (0025 A)

pdf-downloading-icon-redDiesel Fuel  (0030)

pdf-downloading-icon-redDiesel Fuel  (0029)

pdf-downloading-icon-redGasoline  (0022)

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts  (0024)

pdf-downloading-icon-redPoultry Supplies  (0622)

pdf-downloading-icon-redMachinery  (0656)

pdf-downloading-icon-redMedical Supplies  (0021)

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts   (0646)

pdf-downloading-icon-redSiphoning of Septic Tank   (0652)

pdf-downloading-icon-redAirconditioning Unit   (0655  A)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies   (0014 A)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies   (0014 A)

pdf-downloading-icon-redLot 2 - IT Equipment   (0014 B)

pdf-downloading-icon-redBond Paper   (0013)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment   (0015)

pdf-downloading-icon-redHard Drive   (0016)

pdf-downloading-icon-redTire Wheel   (0017)

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts  (0018)

pdf-downloading-icon-redCatering Services  and Venue  (0009)

pdf-downloading-icon-redCatering Services  and Venue  (0010)

pdf-downloading-icon-redCatering Services   (0007)

pdf-downloading-icon-redCatering Services   (0011)

pdf-downloading-icon-redCatering Services   (0012)

pdf-downloading-icon-redCatering Services   (0008)

pdf-downloading-icon-redCatering Services and Venue  (0006)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office  Supplies, Lot 2 - Housekeeping Supplies  (0629A)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping  Supplies  (0602B)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies  (0613A)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies  (0613B)

pdf-downloading-icon-redDisinfectant Spray  (0602A)

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts  (0636)

pdf-downloading-icon-redHD android TV  (0655B)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office  Supplies, Lot 2 - Housekeeping Supplies  (0629B)

pdf-downloading-icon-redOffice  Supplies  (0617)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies  (0616)

pdf-downloading-icon-redSeat Cover  (0610)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies  (0593 - B)

pdf-downloading-icon-redBattery  (0574)

pdf-downloading-icon-redMedical Supplies  (0588)

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts  (0645)

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts  (0586)

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts  (0621)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies, Lot 2 - Housekeeping Supplies  (0653B)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies, Lot 2 - Housekeeping Supplies  (0653A)

pdf-downloading-icon-redVehicle Accesories  (0564)

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts  (0603)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials  (0635)

pdf-downloading-icon-redLaboratory Supplies  (0625)

pdf-downloading-icon-redMedical Supplies  (0554)

pdf-downloading-icon-redOxygen Refill  (0644)

pdf-downloading-icon-redChange Oil  (0648)

pdf-downloading-icon-redChange Oil  (0534)

pdf-downloading-icon-redChange Oil  (0657)

pdf-downloading-icon-redChange Oil  (0637)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials  (0626)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Furniture, Lot 2 - Housekeeping Supplies, Lot 3 - Other Supplies, Lot 4 - Fire Extinguisher  (0560)

pdf-downloading-icon-redIT  Supplies  (0598)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping  Supplies  (0593 - A)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies  (0592 - A)

pdf-downloading-icon-redPublication  (0608)

pdf-downloading-icon-redSSD  (0611)

pdf-downloading-icon-redTemplate Sticker  (0579)

pdf-downloading-icon-redOffice   Supplies  (0578)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping  Supplies  (0593 - B)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies  (0592 - B)

pdf-downloading-icon-redWall Lamp  (0596)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies  (0607)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment  (0606)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water  (0600)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water  (0581)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Kitchen Utensils & Equipment,  Lot 2 - Other  Supplies, Lot 3 - Flags, Lot 4 - Furniture  (0565 - A)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies, Lot 3 - Electrical Supplies  (0524 - B)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies  (0566 - A)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies  (0572 - A)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies  (0575 - A)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Housekeeping Supplies, Lot 2 - Office Supplies  (0555 - B)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies,  (0582)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Housekeeping Supplies, Lot 2 - Office Supplies (0570 - A)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (0556 - B)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials (0576 - B)

pdf-downloading-icon-redSala Set (0577)

pdf-downloading-icon-redFiling Cabinet (0594)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies, Lot 2 - IT Supplies (0524 - A)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Kitchen Utensils, Lot 2 - Other Supplies (0565 - B)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Housekeeping  Supplies, Lot 2 - Office Supplies (0555 - A)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Housekeeping  Supplies, Lot 2 - Water Dispenser (0556 - A)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0575 - B)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0566 - B)

pdf-downloading-icon-redMedical Oxygen (0583)

pdf-downloading-icon-redMedical Oxygen (0584)

pdf-downloading-icon-redMedical Oxygen (0571)

pdf-downloading-icon-redMedical Oxygen (0585)

pdf-downloading-icon-redPlastic Pots (0599)

pdf-downloading-icon-redVet Supplies (0562)

pdf-downloading-icon-redVet Supplies (0561)

pdf-downloading-icon-redAVR (0601 - A)

pdf-downloading-icon-redLot 2 - IT Supplies (0524 - C)

pdf-downloading-icon-redProjector (0590)

pdf-downloading-icon-redLot 2 - IT Equipment (0572 - B)

pdf-downloading-icon-redUPS (0601 - B)

pdf-downloading-icon-redPremium Gasoline (0597)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials (0576 - A)

pdf-downloading-icon-redLot 3 - Electrical Supplies (0524 - D)

pdf-downloading-icon-redAccommodation (0568)

pdf-downloading-icon-redAirconditioning Unit (0567)

pdf-downloading-icon-redAirconditioning Unit (0573)

pdf-downloading-icon-redRefrigerator (0559)

pdf-downloading-icon-redAircon Spare Parts (0563)

pdf-downloading-icon-redAircon Cleaning (0587)

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts and Labor (0488)

pdf-downloading-icon-redHardware Supplies (0483)

pdf-downloading-icon-redOffice  Supplies (0591 - A)

pdf-downloading-icon-redOffice  Supplies (0591 - B)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (0580)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials (0628)

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts (0620)

pdf-downloading-icon-redAnti Rabbies Vaccine (0614)

pdf-downloading-icon-redHBsagkit (0615)

pdf-downloading-icon-redWater Dispenser (0589)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Housekeeping Supplies, Lot 2 - Office Supplies (0570 - B)

pdf-downloading-icon-redAccommodation (0568)

pdf-downloading-icon-redPainting Materials (0484)

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts and Labor (0488)

pdf-downloading-icon-redSolenoid (0540)

pdf-downloading-icon-redWhite Board Marker (0550 - B)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (0537 - A)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials (0544)

pdf-downloading-icon-redOffice   Supplies (0531)

pdf-downloading-icon-redOther  Supplies (0553)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping  Supplies (0529 - B)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping  Supplies (0543 - A)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0533)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies, Lot 2 - Housekeeping Supplies  (0539 - B)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies  (0542 - B)

pdf-downloading-icon-redService Drop Wire  (0530)

pdf-downloading-icon-redStepboard  (0538)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping  Supplies  (0543 - B)

pdf-downloading-icon-redOffice  Supplies  (0542 - A)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies  (0529 - A)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies  (0537 - B)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies, Lot 2 - Housekeeping Supplies  (0539 - A)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies  (0550 - A)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Equipment  (0549 - A)

pdf-downloading-icon-redWater Dispenser  (0541)

pdf-downloading-icon-redInk Cartridge  (0545)

pdf-downloading-icon-redTarpaulin  (0547)

pdf-downloading-icon-redGlass Partition (0552)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Equipment, Lot 2 - IT Equipment (0549 B)

pdf-downloading-icon-redLCD Projector (0521)

pdf-downloading-icon-redMedical Oxygen (0548)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies, Lot 2 - Housekeeping Supplies, (0528 A)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies, Lot 2 - Housekeeping Supplies, Lot 3 - Office Equipment  (0528 B)

pdf-downloading-icon-redMedical Oxygen  (0532)

pdf-downloading-icon-redMedical Oxygen  (0535)

pdf-downloading-icon-redCatering Services  (0490)

pdf-downloading-icon-redBiometric  (0546)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water  (0493)

pdf-downloading-icon-redSprayer  (0492)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office   Supplies, Lot 3 - Electrical Supplies, Lot 4 - hosekeeping Supplies  (0524 - B)

pdf-downloading-icon-redOffice   Supplies  (0527 - B)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office   Supplies, Lot 2 - IT Supplies  (0524 A)

pdf-downloading-icon-redOffice   Supplies  (0527 A)

pdf-downloading-icon-redLot 2 - IT  supplies  (0524 C)

pdf-downloading-icon-redLot 3 - Electrical supplies  (0524 D)

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts  (0517)

pdf-downloading-icon-redEngine Oil   (0514)

pdf-downloading-icon-redCCTV   (0525)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Furniture, Lot 2 - Office Equipment   (0522 - A)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies, Lot 2 - Housekeeping Supplies   (0498 - _B)

pdf-downloading-icon-redCooking Gas   (0527)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies   (0513)

pdf-downloading-icon-redFire Extiguesher   (0520)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies   (0498 - A)

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair   (0499)

pdf-downloading-icon-redOverhead Door Closer   (0505)

pdf-downloading-icon-redDesktop Computer   (0500)

pdf-downloading-icon-redComputer Monitor   (0516)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment   (0515)

pdf-downloading-icon-redLot 3 - Hardware Supplies   (0522 -B)

pdf-downloading-icon-redAir Conditioning Unit   (0518)

pdf-downloading-icon-redHardware Materials   (0507)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Housekeeing Supplies, Lot 2 - Fire Extiguisher   (0470 - A)

pdf-downloading-icon-redPlastic Drinker  (0510 - B)

pdf-downloading-icon-redPlastic Drinker  (0510 - B)

pdf-downloading-icon-redConstruction Supplies  (0491 - A)

pdf-downloading-icon-redLot 3 - Offife Supplies and Equipment  (0470 - C)

pdf-downloading-icon-redMedical Supplies  (0506)

pdf-downloading-icon-redTire  (0508)

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts (0504)

pdf-downloading-icon-redOil 40 (0503)

pdf-downloading-icon-redChange Oil (0509)

pdf-downloading-icon-redLot 2 - IT Supplies (0470 B)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials (0491 B)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials (0510 A)

pdf-downloading-icon-redHardware Supplies (0502)

pdf-downloading-icon-redLot 2 - IT Supplies (0414 C)

pdf-downloading-icon-redFreezer (0457)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0471 - B)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0471 - A)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (0458)

pdf-downloading-icon-redTire Wheel (0485)

pdf-downloading-icon-redChange Oil (0452)

pdf-downloading-icon-redTire and Battery (0421)

pdf-downloading-icon-redLot 3 - Electrical Supplies (0414 - D)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Housekeeping  Supplies (0414 - B)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Housekeeping  Supplies (0414 - A)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0497 - B)

pdf-downloading-icon-redStorage Cabinet (0495)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping  Supplies (0462)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0460)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0469)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0463)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0497 - A)

pdf-downloading-icon-redTaser Gun (0494)

pdf-downloading-icon-redSSD (0496)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0474)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0478)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0477)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0445)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0482)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Housekeeping Supplies, Lot 2 - IT Equipment, Lot 3 - Office Equipment (0486)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies  (0461)

pdf-downloading-icon-redWhite Board  (0463 - B)

pdf-downloading-icon-redModular Conference Table  (0463 - A)

pdf-downloading-icon-redConference Table  (0480)

pdf-downloading-icon-redCooking Gas  (0459)

pdf-downloading-icon-redMedical Oxygen  (0481)

pdf-downloading-icon-redMedical Oxygen  (0456)

pdf-downloading-icon-redMedical Oxygen  (0476)

pdf-downloading-icon-redAppliances  (0485)

pdf-downloading-icon-redFreezer  (0468)

pdf-downloading-icon-redDengue and Dental Supplies  (0487)

pdf-downloading-icon-redX - ray Film (0455)

pdf-downloading-icon-redCatering Services (0447)

pdf-downloading-icon-redDesktop (0464)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0473)

pdf-downloading-icon-redInk (0472)

pdf-downloading-icon-redPrinter (0479)

pdf-downloading-icon-redGasoline (0475)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies, Lot 2 - Housekeeping Supplies (0451)

pdf-downloading-icon-redTarpaulin (0449)

pdf-downloading-icon-redTarpaulin (0467)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0446 - B)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0446 - A)

pdf-downloading-icon-redVacuum Cleaner (0450)

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts (0421)

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts (0425)

pdf-downloading-icon-redChange Oil (0436)

pdf-downloading-icon-redLabor/Job Order (0426)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0362)

pdf-downloading-icon-redDiesel Fuel  (0454)

pdf-downloading-icon-redDiesel Fuel  (0453)

pdf-downloading-icon-redPPE  (0373)

pdf-downloading-icon-redVehicle parts  (0448)

pdf-downloading-icon-redHardware Supplies  (0427)

pdf-downloading-icon-redMedical Oxygen  (0444)

pdf-downloading-icon-redMower Spareparts  (0432)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment  (0423)

pdf-downloading-icon-redGas Stove  (0428)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water  (0430)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water  (0424)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies, Lot 2 - Housekeeping Supplies  (0434 A)

pdf-downloading-icon-redTable Partition w/ chair  (0431)

pdf-downloading-icon-redFeeding Supplies (0437)

pdf-downloading-icon-redLot 2 - PPE (0440 B)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies, Lot 2 - Housekeeping Supplies (0434 B)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (0429)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Farm Tools, Lot 2 - PPE (0440 A)

pdf-downloading-icon-redFertilizer (0439)

pdf-downloading-icon-redRefrigerator (0438)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials (0433)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0435)

pdf-downloading-icon-redLot 3 - Tarpaulin (0440 C)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0406)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0402)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0302)

pdf-downloading-icon-redGrasscutter (0422)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0409 - B)

pdf-downloading-icon-redEmergency Light (0417)

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts and Labor (0390)

pdf-downloading-icon-redEngine Oil (0386)

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts and Labor  (0374)

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts and Labor  (0375)

pdf-downloading-icon-redOffice   Supplies  (0418 )

pdf-downloading-icon-red Medical  Supplies  (0419 )

pdf-downloading-icon-red Training Supplies  (0413 )

pdf-downloading-icon-red Airconditioning Unit  (0420 )

pdf-downloading-icon-red Fire Extinguisher  (0416 )

pdf-downloading-icon-red Airconditioning Unit  (0344 - B )

pdf-downloading-icon-red Electrical Supplies   (0405 )

pdf-downloading-icon-red Construction Materials   (0412 )

pdf-downloading-icon-red Office Equipment   (0400 )

pdf-downloading-icon-red Housekeeping   Supplies   (0393 A )

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Housekeeping   Supplies, Lot 2 - Other Supplies, Lot 3 - Office Supplies   (0404 A )

pdf-downloading-icon-redOffice  Supplies   (0409 A )

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies   (0399 A )

pdf-downloading-icon-redLot 1 - COT Supplies, Lot 2 - Oxygen, Lot 3 - Boat Rental   (0411 )

pdf-downloading-icon-redTear Gas  (0401 )

pdf-downloading-icon-redOffice  Supplies  (0409  B)

pdf-downloading-icon-redLot 3 - office  Supplies  (0404  C)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies  (0399  C)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies  (0393  B)

pdf-downloading-icon-redLot 2 - Other Supplies, Lot 3 - Office Supplies  (0404 B)

pdf-downloading-icon-redDisinfectant Spray  (0399 B)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies, Lot 2 - Housekeeping Supplies   (0397)

pdf-downloading-icon-redInk   (0394 A)

pdf-downloading-icon-redChainsaw Spare Parts  (0389)

pdf-downloading-icon-redTable Partition  (0377)

pdf-downloading-icon-redSticker  (0396)

pdf-downloading-icon-redChest Freezer  (0398)

pdf-downloading-icon-redAirconditioning Unit (0403)

pdf-downloading-icon-redAirconditioning Unit (0392)

pdf-downloading-icon-redInk   (0407)

pdf-downloading-icon-redBiometric  (0395)

pdf-downloading-icon-redInk  (0394 B)

pdf-downloading-icon-redAirconditioning Unit  (0408)

pdf-downloading-icon-redLot 2 - IT Equipment  (0370 - B)

pdf-downloading-icon-redConstruction Supplies  (0385)

pdf-downloading-icon-redHospital Equipment  (0364)

pdf-downloading-icon-redNebulizer  (0387)

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts  (0368)

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts  (0358)

pdf-downloading-icon-redChange Oil  (0361)

pdf-downloading-icon-redInk  (0371)

pdf-downloading-icon-redCommercial Fertilizer  (0372)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies  (0382 - A)

pdf-downloading-icon-redMedical Oxygen  (0384)

pdf-downloading-icon-redWater Dispenser  (0378)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Ladder  (0370 - A)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies  (0380)

pdf-downloading-icon-red Lot 1 - Office Supplies, Lot 2 - Housekeeping Supplies  (0365)

pdf-downloading-icon-red Office Supplies  (0382 B)

pdf-downloading-icon-red Vehicle Spare Parts  (0367)

pdf-downloading-icon-red Vehicle Spare Parts  (0359)

pdf-downloading-icon-red Vehicle Spare Parts  (0369)

pdf-downloading-icon-red Vehicle Spare Parts  (0336)

pdf-downloading-icon-red Other Supplies  (0337 - B)

pdf-downloading-icon-red Other Supplies  (0337 - A)

pdf-downloading-icon-red Subdivision Survey  (0363)

pdf-downloading-icon-red Photocopier  (0215)

pdf-downloading-icon-red Airconditioning Unit  (0381)

pdf-downloading-icon-red Medical Oxygen  (0383)

pdf-downloading-icon-red Purified Drinking Water  (0360)

pdf-downloading-icon-red CCTV  (0355)

pdf-downloading-icon-red Ink  (0354)

pdf-downloading-icon-red Gasoline  (0356)

pdf-downloading-icon-red Server  (0357)

pdf-downloading-icon-red Electrical Supplies (0354)

pdf-downloading-icon-red Collapsible Tent (0353)

pdf-downloading-icon-red Desktop Computer (0153)

pdf-downloading-icon-red Tire Wheel (0336)

pdf-downloading-icon-red Purified Drinking Water (0332)

pdf-downloading-icon-red Purified Drinking Water (0335)

pdf-downloading-icon-red Purified Drinking Water (0342)

pdf-downloading-icon-red Laboratory Supplies (0343)

pdf-downloading-icon-red Tarpaulin (0340)

pdf-downloading-icon-red Electrical   Supplies (0348)

pdf-downloading-icon-red Lot 1 - Electrical   Supplies (0344 - A)

pdf-downloading-icon-red Office  Supplies (0345)

pdf-downloading-icon-red Housekeeping Supplies (0346)

pdf-downloading-icon-red Venetian Blinds (0300)

pdf-downloading-icon-red Vehicle Parts (0328)

pdf-downloading-icon-red Water Sprinkler (0311 - B)

pdf-downloading-icon-red Hardware Supplies (0331 - A) 

pdf-downloading-icon-red Purified Drinking Water (0317) 

pdf-downloading-icon-red Steel Cabinet (0333) 

pdf-downloading-icon-red Construction Materials (0323)   

pdf-downloading-icon-red Office Supplies (0334)   

pdf-downloading-icon-red Airconditioning Unit (0329)   

pdf-downloading-icon-red Personal Protective Equipment (0341)   

pdf-downloading-icon-red IT Supplies (0330)   

pdf-downloading-icon-red Toilet Bowl (0339)   

pdf-downloading-icon-red Tarpaulin (0338)   

pdf-downloading-icon-red Tarpaulin (0327)   

pdf-downloading-icon-red Office Supplies (0312 B)   

pdf-downloading-icon-red Transformer (0265) 

pdf-downloading-icon-red Hauling Services (0153) 

pdf-downloading-icon-red Tarpaulin (0324) 

pdf-downloading-icon-red Venitian Blinds (0322) 

pdf-downloading-icon-red Office   Supplies (0321) 

pdf-downloading-icon-red Housekeeping  Supplies (0319 A) 

pdf-downloading-icon-red Office Supplies (0312 A) 

pdf-downloading-icon-red Dishwashing Lquid (0320 B) 

pdf-downloading-icon-red Lot 1 - Executive Table (0309 A) 

pdf-downloading-icon-red Laboratory  Supplies (0313) 

pdf-downloading-icon-red Dental Supplies (0314) 

pdf-downloading-icon-red Lot 2 - IT Equipment (0309 B) 

pdf-downloading-icon-red Office  Supplies (0318) 

pdf-downloading-icon-red Office  Supplies (0312 B) 

pdf-downloading-icon-red Housekeeping Supplies (0319 B) 

pdf-downloading-icon-red Housekeeping Supplies (0320 A) 

pdf-downloading-icon-red Lot 2 - IT Equipment (0309 C) 

pdf-downloading-icon-red Brass Maker (0326) 

pdf-downloading-icon-red Folding Table (0325) 

pdf-downloading-icon-red Purified Drinking Water  (0304) 

pdf-downloading-icon-red Purified Drinking Water  (0303) 

pdf-downloading-icon-red Office Supplies  (0308 A) 

pdf-downloading-icon-red Executive Chair  (0290) 

pdf-downloading-icon-red Office  Supplies  (0308 - B) 

pdf-downloading-icon-red IT Supplies  (0290 - A) 

pdf-downloading-icon-red Biometric  (0305) 

pdf-downloading-icon-red Automotive Diesel Fuel  (0310) 

pdf-downloading-icon-red Carpet (0311) 

pdf-downloading-icon-red Personal Protective Equipment (0296) 

pdf-downloading-icon-red Agricultural Supplies (0298) 

pdf-downloading-icon-red Vehicle Parts (0279) 

pdf-downloading-icon-red Furniture (0297) 

pdf-downloading-icon-red Computer Set (0293) 

pdf-downloading-icon-red Biometric (0301) 

pdf-downloading-icon-red Housekeeping Supplies (0294 - A) 

pdf-downloading-icon-red Housekeeping Supplies (0294 - B) 

pdf-downloading-icon-red Catering Services, Venue and Accommodation (0295) 

pdf-downloading-icon-red Personal Protective Equipment (0289) 

pdf-downloading-icon-red Electrical   Supplies (0284 - A) 

pdf-downloading-icon-red Housekeeping  Supplies (0292) 

pdf-downloading-icon-red Electrical Supplies (0284 - B) 

pdf-downloading-icon-red Furniture (0291) 

pdf-downloading-icon-red Engine Oil (0250) 

pdf-downloading-icon-red Lot 1 - Housekeeping Supplies, Lot 3 - Office Equipment  (0288)  

pdf-downloading-icon-red Office Supplies  (0287)  

pdf-downloading-icon-red Purified Drinking Water  (0286)  

pdf-downloading-icon-red Diesel fuel  (0285)  

pdf-downloading-icon-red Diesel fuel  (0281)  

pdf-downloading-icon-red Housekeeping Supplies  (0282)  

pdf-downloading-icon-red Timer Relay  (0257)

pdf-downloading-icon-red Plumbing Supplies  (0280)

pdf-downloading-icon-red Drugs and Medicines  (0283)

pdf-downloading-icon-red Labor and Materials for installation of Genarator Set  (0233)

pdf-downloading-icon-red Laboratory Supplies  (0255)

pdf-downloading-icon-red Purified Drinking Water  (0270)

pdf-downloading-icon-red Construction Materials  (0267)

pdf-downloading-icon-red Construction Materials  (0269)

pdf-downloading-icon-redLot 2 - Construction Materials  (0273 B)

pdf-downloading-icon-redFurniture  (0268)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Training Supplies, Lot 2 - Medical Supplies  (0150 A)

pdf-downloading-icon-redBillboard (0274)

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair and Maintenance (0256)

pdf-downloading-icon-redAir Purifier (0272)

pdf-downloading-icon-redLot 2 - Construction Materials (0273 - A)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spareparts (0271)

pdf-downloading-icon-redAnimal Feeds (0264)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials (0248) 

pdf-downloading-icon-redMotor Pump (0259)    

pdf-downloading-icon-redMineral Water(0193)

pdf-downloading-icon-redTarpaulin (0193)

pdf-downloading-icon-redProjector (0220)

pdf-downloading-icon-redTax Sticker (0266)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Fertilizers Lot 2 - Agricultural Supplies (0263)

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair and Maintenance (0236)

pdf-downloading-icon-redFurniture (0253)

pdf-downloading-icon-redWindow Blinds (0254)    

pdf-downloading-icon-redVehicle Spareparts (0261)  

pdf-downloading-icon-redFurniture (0151)  

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0260)  

pdf-downloading-icon-redSiphoning of Sertic Tank (0247)  

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0258 B)  

 

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0258 A) 

pdf-downloading-icon-redLot 1 - IT Equipment, Lot 2 - Radio Communication (0230) 

pdf-downloading-icon-redAirconditionin Unit (0231) 

pdf-downloading-icon-redAirconditionin Unit (0228) 

pdf-downloading-icon-redLot 3 - Agricultural   Supplies (0150 - B) 

pdf-downloading-icon-redEletrical   Supplies (0244) 

pdf-downloading-icon-redMedical  Supplies (0232) 

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0222 A) 

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair and Maintenance  (0245) 

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair and Maintenance  (0237) 

pdf-downloading-icon-redStorage Cabinet  (0223) 

 pdf-downloading-icon-redSewing Materials  (0218) 

pdf-downloading-icon-redT - Shirt Printing Materials  (0219) 

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies  (0222 B) 

pdf-downloading-icon-redLot 3 - Agricultural Supplies   (0150 B)  

pdf-downloading-icon-redMedicines  (0246) 

pdf-downloading-icon-redDesktop Computer  (0242) 

pdf-downloading-icon-redComputer Anti Virus   (0235) 

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair and Maintenance   (0229) 

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water   (0227) 

pdf-downloading-icon-redElectrical and Construction  Supplies   (0238A) 

pdf-downloading-icon-redFurniture   (0221) 

pdf-downloading-icon-redPhotocopier   (0234) 

pdf-downloading-icon-redElectrical and Construction Supplies   (0238B)   

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Rice   (0241)

pdf-downloading-icon-redLot 2 - Housekeeping Supplies   (0239B)

pdf-downloading-icon-redMedical Oxygen   (0207)

pdf-downloading-icon-redLot 2 - Goods   (0226)

pdf-downloading-icon-redPrinter   (0224)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - IT Supplies   (0239A)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials   (0225)

pdf-downloading-icon-redAirconditioning Unit   (0189)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping  Supplies   (0213)   

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies   (0212)   

pdf-downloading-icon-redComsca Kit   (0186)   

pdf-downloading-icon-redLot 1 Housekeeping Supplies  (0209 A)   

pdf-downloading-icon-redExecutive  Table  (0214)   

pdf-downloading-icon-redOffice Table  (0211)   

pdf-downloading-icon-redLot 2 Equipment  (0209 B)   

pdf-downloading-icon-redInk Cartridge  (0198)   

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair  (0195)   

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair  (0194)   

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair  (0199)   

pdf-downloading-icon-redLaptop  (0188)   

pdf-downloading-icon-redLot 3 IT Equipment (0209 C)   

pdf-downloading-icon-redNewspaper (0217)   

pdf-downloading-icon-redTirewheel (0216)   

pdf-downloading-icon-redBabybook (0177)   

pdf-downloading-icon-redBookbinding (0181)   

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0196) 

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0200) 

pdf-downloading-icon-redLaptop (0174) 

pdf-downloading-icon-redDiesel Fuel (0208) 

pdf-downloading-icon-redDiesel Fuel (0210) 

pdf-downloading-icon-redHousekeeping supplies (0180 B) 

pdf-downloading-icon-redHousekeeping supplies (0178) 

pdf-downloading-icon-redHousekeeping supplies (0172) 

pdf-downloading-icon-redHousekeeping supplies (0176) 

pdf-downloading-icon-redElectric Stand Fan (0187) 

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies Lot 2 - Housekeeping supplies (0184A) 

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies Lot 2 - Housekeeping supplies (0168B) 

pdf-downloading-icon-redHousekeeping supplies (0180) 

pdf-downloading-icon-redCabinet (0169) 

pdf-downloading-icon-redOffice Chair (0173) 

pdf-downloading-icon-redOffice supplies (0206) 

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office supplies Lot 2 - Housekeeping Supplies (0184B) 

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (01680B) 

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies Lot 2 - Housekeeping Supplies (0168A) 

pdf-downloading-icon-redMedical Oxygen (0192) 

pdf-downloading-icon-redMedical Oxygen (0191) 

pdf-downloading-icon-redVenitian Blinds (0182) 

pdf-downloading-icon-redVenitian Blinds (0179) 

pdf-downloading-icon-redJetmatic Pump (0201) 

pdf-downloading-icon-redLaptop (0190) 

pdf-downloading-icon-redHydraulic Breaker (0197) 

pdf-downloading-icon-redPurified drinking Water (0185) 

pdf-downloading-icon-redMedical Oxygen (0175) 

pdf-downloading-icon-redMedical Oxygen (0183) 

 pdf-downloading-icon-redIEC Poster Materials (0152) 

pdf-downloading-icon-redOil 40 and Brake fluid (0184) 

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0167) 

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0170) 

 pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0171) 

 pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0164) 

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0165)

pdf-downloading-icon-redGasoline Premium (0166)

pdf-downloading-icon-redHybrid Gilts (0398)

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair and Maintenance (0159)

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair and Maintenance (0158)

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair and Maintenance (0155)

pdf-downloading-icon-redLot 4 - Furniture (0417)

pdf-downloading-icon-red1 Package Photocopier (0114)

pdf-downloading-icon-redTire Wheel (0144)

pdf-downloading-icon-redTire wheel (0146)

pdf-downloading-icon-redBattery (0148)

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts (0145)

pdf-downloading-icon-redVehicle Parts (0147)

pdf-downloading-icon-redLot 4 - Fertilizers (0143C)

pdf-downloading-icon-redLot 3 - Tarpaulin (0142B)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Training Supplies, Lot 2 - Medical Supplies (0142A)

pdf-downloading-icon-redProjector (0134)

pdf-downloading-icon-redDesktop Computer (0109)

pdf-downloading-icon-redAirconditioning Unit (0143)

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair and Maintenance (0136)

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair and Maintenance (0137)

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair and Maintenance (0138)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spareparts (0140)

pdf-downloading-icon-redCPU (0141)

pdf-downloading-icon-redCooking Gas (0139)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0105 B)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0105 A)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0126 B)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0126 A)

pdf-downloading-icon-redInk (0133)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies  (0129 A)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies  (0129 B)

pdf-downloading-icon-redLaptop  (0132)

pdf-downloading-icon-redLaptop  (0151)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment  (0128)

pdf-downloading-icon-redPrinter  (0135)

pdf-downloading-icon-redEmergency light  (0251)

pdf-downloading-icon-redElectrical Supplies  (0124)

pdf-downloading-icon-red200 amps breaker phase 2  (0125)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water  (0113)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water  (0127)

pdf-downloading-icon-redTarpaulin  (0118)

pdf-downloading-icon-redTarpaulin  (0119)

pdf-downloading-icon-redTarpaulin  (0120)

pdf-downloading-icon-redLot 2 Construction Materials  (0117 C)

pdf-downloading-icon-redLot 2 Construction Materials  (0117 B)

pdf-downloading-icon-redLot 1 Housekeeping  Supplies  (0172)

pdf-downloading-icon-redConstruction Supplies  (0112)

pdf-downloading-icon-redTarpaulin  (0116)

pdf-downloading-icon-redWelding Machine (0110)

pdf-downloading-icon-redPainting Materials (0111)

pdf-downloading-icon-redConstruction Supplies (0107)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0108)

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair and Maintenance (0106)

pdf-downloading-icon-redMedicines (0105)

pdf-downloading-icon-redTransformer (0076)

pdf-downloading-icon-redPhotocopier (0090)

pdf-downloading-icon-redElectrical Supplies and Construction Supplies (0015 C)

pdf-downloading-icon-redLot 9 - Stage Decoration (0049 J)

pdf-downloading-icon-redGreenhouse (0419)

pdf-downloading-icon-redElectrical Supplies (0261A)

pdf-downloading-icon-redContruction Materials (0249)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0094)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0100)

pdf-downloading-icon-redHardware (0103)

pdf-downloading-icon-redIT Supplies (0053A)

pdf-downloading-icon-redPrinter (0056)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0088B)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0088C)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0088A)

pdf-downloading-icon-redSafety Breaker (0101)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0098)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0102)

pdf-downloading-icon-redDesktop Computer (0083)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0087A)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0087B)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spareparts (0092)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spareparts (0356)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0093A)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0093B)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials (0099)

pdf-downloading-icon-redEpson Ink (0091)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies, Lot 2 - Housekeeping Supplies (0089)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials (0096)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials (0097)

pdf-downloading-icon-redDigital Photocopier (0092)

pdf-downloading-icon-redHeavy duty Photocopier (0042)

pdf-downloading-icon-redConstruction Supplies (0085 A)

pdf-downloading-icon-redConstruction Supplies (0085 B)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0082)

pdf-downloading-icon-redTarpaulin (0081)

pdf-downloading-icon-redCoopertube (0084)

pdf-downloading-icon-redContruction Supplies (0085 C)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping  Supplies (0076 B)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping  Supplies (0076 A)

pdf-downloading-icon-redLot 4 -  Electrical Supplies (0079C)

pdf-downloading-icon-redBiometric (0080)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies, Lot 2 - Housekeeping Supplies (0051 A)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies, Lot 2 - Emergency Light (0079 A)

pdf-downloading-icon-redClinical Chemestry  Analyzer (0010)

pdf-downloading-icon-redHematology Analyzer (0015)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spareparts (0070)

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair and Maintenance (0074)

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair and Maintenance (0069)

pdf-downloading-icon-redLot 5 - Housekeeping Supplies (0079 D)

pdf-downloading-icon-redFeeds (0075)

pdf-downloading-icon-redFertilizers (0073)

pdf-downloading-icon-redPlanting Materials (0072)

pdf-downloading-icon-redPlanting Materials (0071)

pdf-downloading-icon-redLot 3 - UPS (0079 B)

pdf-downloading-icon-redBangka Rental (0049 F) 

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0067) 

pdf-downloading-icon-redErba Grass Cutter (0068) 

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office supplies, Lot 2 - Housekeeping Supplies (0051 B)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials (0066)

pdf-downloading-icon-redLot 2 - For Tarpaulin Frame (0049 B)

pdf-downloading-icon-redLaptop (0047)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0064)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0045 - C)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0045 - B)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0045 - A)

pdf-downloading-icon-redDiesel Fuel and Gasoline (0062)

pdf-downloading-icon-redPremium Gasoline (0052)

pdf-downloading-icon-redLot 2 - Office Equipment (0034)

pdf-downloading-icon-redIT Supplies (0060)

pdf-downloading-icon-redTable and Chairs (0061)

pdf-downloading-icon-redUTP Cable (0053 B)

pdf-downloading-icon-redTarpaulin (0063)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0064)

pdf-downloading-icon-redLot 3 - Token (0049 C)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies (0054 C)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies (0054 B)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies (0054 A)

 

pdf-downloading-icon-redMedical Supplies (0059)

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair and Maintenance (0030)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials (0346)

pdf-downloading-icon-redLaptop (0058)

pdf-downloading-icon-redTax Sticker with logo (0055)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0057 - C)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0057 - B)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0057 - A)

pdf-downloading-icon-redVideo coverage (0049 - H)

pdf-downloading-icon-redStage Decorations (0049 - I)

pdf-downloading-icon-redPlaque (0049 - K)

pdf-downloading-icon-redSound System (0049 - G)

pdf-downloading-icon-redFuel  (0049 - E)

pdf-downloading-icon-redPromotional kit  (0049 - D)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (0046) 

pdf-downloading-icon-redPurified Mineral Water (0044) 

pdf-downloading-icon-redPublication of Ordinance (0000) 

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair and Maintenance (0414) 

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair and Maintenance (0032)

pdf-downloading-icon-redSteel Sinage (0031)

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair and Maintenence (0030)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (0028)

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair and Maintenance (0027)

pdf-downloading-icon-redFertilizer (0039)

pdf-downloading-icon-redFertilizer (0040)

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair and Maintenance (0026)

pdf-downloading-icon-redTire Wheel (0025)

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair and Maintenance (0024)

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair and Maintenance (0023)

pdf-downloading-icon-redSteel Storage Cabinet (0029)

pdf-downloading-icon-redPrinting Services - Greetings (0022)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0021)

pdf-downloading-icon-redWooden Computer Table (0020)

pdf-downloading-icon-redVacuum Cleaner (0019)

pdf-downloading-icon-redFloor Polisher (0018)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0017)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0016)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0015)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0013)

pdf-downloading-icon-redHeavy Duty Canvass Tent (0411)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (0224 B)

pdf-downloading-icon-redDesktop Computer (0014) 

pdf-downloading-icon-redLot 4 - Garments, Lot 5 - Grocery Items, Lot 7 - Training Supplies (0166 - A)

pdf-downloading-icon-redLot 1 - Office Supplies (0299 A)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spareparts and Maintenace (0357)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0235  A)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping  Supplies (0231)

pdf-downloading-icon-redElectrical Supplies (0174)

pdf-downloading-icon-redDesktop Computer (0036)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0007)

pdf-downloading-icon-redFuel and Lubricants (0006)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (0005)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (0273)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spareparts (0353)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies and PPE (0187-B)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (0231-B)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (0218-B)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies - Lot 1 (0270-B)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0222-B)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (0153-B)

pdf-downloading-icon-redHospital Supplies (0067-C)

pdf-downloading-icon-redHospital Supplies (0279)

pdf-downloading-icon-redGeneral Merchandise (0266)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0200-B)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies - Lot 2 (0282-A)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment - Lot 2; Office Supplies - Lot 3 (0213-B)

pdf-downloading-icon-redAnesthesia Machine Spareparts (0410)

pdf-downloading-icon-redCatering Services (0363)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0195)

pdf-downloading-icon-redVarious Supplies (0236-B)

pdf-downloading-icon-redCatering Services (0183)

pdf-downloading-icon-redAnti-Rabbies Vaccine (0395)

pdf-downloading-icon-redCatering Services (0041)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0223-A)

pdf-downloading-icon-redIT Equioment (Lot 1) & Office Equipment (Lot 2) (0130)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (0236-A)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0228)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies - Lot 1 (0299-B)

pdf-downloading-icon-redTarpaulin (0176)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment - Lot 2 (0425)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (0235-B)

pdf-downloading-icon-redTarpaulin - Lot 1 (0072-A)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (0278)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies - Lot 1 (0270-A)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0230)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (0257)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (0217)

pdf-downloading-icon-redFurniture (0216)

pdf-downloading-icon-redElectrical Supplies (0030)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (0194)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (0218-A)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0157-A)

pdf-downloading-icon-redMotorcycle (0243)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spareparts (0267)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (0173)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spareparts (0274)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (0142-B)

pdf-downloading-icon-redOther Supplies and Materials (0148-B)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0223-B)

pdf-downloading-icon-redTarpaulin - Lot 4 (0379-C)

pdf-downloading-icon-redGasoline (0372)

pdf-downloading-icon-redCatering Services (0185)

pdf-downloading-icon-redPlaque (0399)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (Lot 1) & Housekeeping Supplies (Lot 2) (0391-A)

pdf-downloading-icon-redTent (0411)

pdf-downloading-icon-redTarpualin - Lot 2 (0361)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0368-B)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (Lot 1) & Office Supplies Lot 2 (0397-B)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0368-A)

pdf-downloading-icon-redInternet Services Provider (0423)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies ( Lot 1) & Office Supplies ( Lot 2) (0397-A)

pdf-downloading-icon-redHauling Services (0153)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies - Lot 1 & Housekeeping Supplies - Lot 2 (0391-B)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment - Lot 1 (0390)

pdf-downloading-icon-redFertilizers - Lot 2 (0379-B)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (0404)

pdf-downloading-icon-redProjector (0389)

pdf-downloading-icon-redFurniture (0371)

pdf-downloading-icon-redVenetians Blinds (0407)

pdf-downloading-icon-redVarious Training Materials and Equipment (0416)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials (0373)

pdf-downloading-icon-redDisinfectant Solution (0366)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0349)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment - Lot 1 & Refrigerator - Lot 2 (0400)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0405)

pdf-downloading-icon-redHardware Supplies (0393)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials (0388)

pdf-downloading-icon-redCircuit Breaker (0402)

pdf-downloading-icon-redRoller Blinds (0415)

pdf-downloading-icon-redDrugs and Biologics (0370)

pdf-downloading-icon-redMedical Equipment and Furniture (0413)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spareparts (0375)

pdf-downloading-icon-redFurniture (0412)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (0406-B)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies ( Lot 1) & Housekeeping Supplies Lot 2 (0364)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (0406-A)

pdf-downloading-icon-redDisinfectant (0409)

pdf-downloading-icon-redSurveying Services (0367)

pdf-downloading-icon-redAgricultural Supplies (0369)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spareparts (0384)

pdf-downloading-icon-redPlumbing Supplies (0387)

pdf-downloading-icon-redTire Wheel (0374)

pdf-downloading-icon-redTire Wheel (0377)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spareparts (0376)

pdf-downloading-icon-redTire Wheel (0386)

pdf-downloading-icon-redTire Wheel (0378)

pdf-downloading-icon-redTire Wheel (0385)

pdf-downloading-icon-redCatering Services 1a-J (0379-A)

pdf-downloading-icon-redDisinfectant Solution (0365)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spareparts (0381)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spareparts (0382)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spareparts (0383)

pdf-downloading-icon-redConstruction Supplies (0401)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spareparts(0380)

pdf-downloading-icon-redMedical Equipment (0396)

pdf-downloading-icon-redMedical Equipment (0394)

pdf-downloading-icon-redCatering Services - Lot 1a-C (0379)

pdf-downloading-icon-redOffice Chair (0340)

pdf-downloading-icon-redOther Supplies (0339)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies - Lot 1; Housekeeping Supplies Lot 2 (0335-A)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (0344)

pdf-downloading-icon-redOther Supplies - Lot 1 (0360)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies(0362)

pdf-downloading-icon-redFire Extinguisher (0341)

pdf-downloading-icon-redSteel Cabinet (0343)

pdf-downloading-icon-redWater Dispenser (0358)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0354)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0347)

pdf-downloading-icon-redCommunication Device (0359)

pdf-downloading-icon-redOther Supplies - Lot 1 (0338-C)

pdf-downloading-icon-redOther Supplies - Lot 1 (0338-B)

pdf-downloading-icon-redOther Supplies - Lot 1 (0338-A)

pdf-downloading-icon-redPolybags (0918)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies - Lot 1 (0335-B)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (0206)

pdf-downloading-icon-redElectrical Supplies (0348)

pdf-downloading-icon-redMedical/Hospital Equipment - Lot 2 (0355)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials - Lot 2 (0350-B)

pdf-downloading-icon-redTarpaulin - Lot 1 (0351-A)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0336-A)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (0337)

pdf-downloading-icon-redNewspaper (0325)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0311-B)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0311-A)

pdf-downloading-icon-redWearable Air Purifier (0248)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0241)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spareparts (0333)

pdf-downloading-icon-redCommunication Device (0171)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (0197)

pdf-downloading-icon-redPrinting Materials (0290-B)

pdf-downloading-icon-redBangus Feeds (0328)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials (0327)

pdf-downloading-icon-redMedical Supplies (0204)

pdf-downloading-icon-redCatering Services (0326)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0323-B)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (0306-B)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0299-B)

pdf-downloading-icon-redGarbage Bins (0276)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0323-A)

pdf-downloading-icon-redVarious Machinery and Equipment (0215)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0323-A)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials (0301-A)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0320)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0316)

pdf-downloading-icon-redCatering Services Lot 2, 3, 4 (0308-B)

pdf-downloading-icon-redPurified Drinking Water (0314)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spare Parts - Lot 2 (0225)

pdf-downloading-icon-redStickers (0310)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (0324)

pdf-downloading-icon-redNon Accountable Forms (0322)

pdf-downloading-icon-redCatering Services - Lot 1 (0308-A)

pdf-downloading-icon-redVarious Vegetable Seeds and Fertilizers (0321)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies - Lot 1 (0319-A)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment - Lot 2 (0302-A)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0313)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (0209)

pdf-downloading-icon-redTransformer (0253)

pdf-downloading-icon-redIndustrial Materials (Lot 1) & Office Supplies (Lot 2) (0057)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment Lot 2 (0302-B)

pdf-downloading-icon-redVegetable Seeds (Lot 1); Fertilizers (Lot 2); Agricultural  Products (Lot 3) (0315)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spare Parts (0318)

pdf-downloading-icon-redSticker (0295)

pdf-downloading-icon-redPurified Water (0297)

pdf-downloading-icon-redPurified Water (0288)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (0306-A)

pdf-downloading-icon-redTarpaulin (0304)

pdf-downloading-icon-redConstruction Supplies (0298)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (Lot 1) & Office Equipment (0207)

pdf-downloading-icon-redOffice Table (0307)

pdf-downloading-icon-redChange Oil (0294)

pdf-downloading-icon-redSeeds (0317)

pdf-downloading-icon-redFeeds (0312)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spare Parts

pdf-downloading-icon-redLabor (0296)

pdf-downloading-icon-redChange Oil (0292)

pdf-downloading-icon-redChange Oil (0305)

pdf-downloading-icon-redChange Oil (0293)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (0303)

pdf-downloading-icon-redPainting Materials (0290-A)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (Lot 1) & Housekeeping Supplies (Lot 3)

pdf-downloading-icon-redVarious Hardware Supplies (0300-B)

pdf-downloading-icon-redFertilizer ( Lot 1) Seeds (Lot 2) (0289)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (0213-A)

pdf-downloading-icon-redMedical Supplies (0264)

pdf-downloading-icon-redSWAB Kit (0263)

pdf-downloading-icon-redMist Blower (0291)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0204)

pdf-downloading-icon-redTransformer (0203)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (PO 0129-B)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spareparts and Labor (PO 0214)

pdf-downloading-icon-redVarious Housekeeping Supplies (PO 0054)

pdf-downloading-icon-redFurniture (PO 0113)

pdf-downloading-icon-redVarious Office Supplies (PO 0117)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (PO 0040-A)

pdf-downloading-icon-redDelivery Receipt (PO 0202)

pdf-downloading-icon-redHardware and Construction Supplies (PO 0015-A)

pdf-downloading-icon-redHardware Supplies (PO 0082-B)

pdf-downloading-icon-redHardware Supplies (PO 0082-A)

pdf-downloading-icon-redOther Supplies and Materials (PO 0148-B)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (PO 0064)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (PO 0167)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (PO 0151-A)

pdf-downloading-icon-redIT Supplies (PO 0019-C)

pdf-downloading-icon-redVarious Construction Materials (PO 0201)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (PO 0093)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (PO 0151-B)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (PO 0105)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment  (PO 0124)

pdf-downloading-icon-redFurniture & Fixture (PO 0191)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (PO 0016)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (PO 0158)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (PO 0104)

pdf-downloading-icon-redMedical Supplies (PO 0193)

pdf-downloading-icon-redVarious Office Supplies (PO 0055)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (PO 0168-A)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (PO 0052)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies - Lot 1 (PO 0067-A)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (PO 0157-B)

pdf-downloading-icon-redVarious Office Supplies (PO 0051)

pdf-downloading-icon-redHousekeeping Supplies (PO 0142-A)

pdf-downloading-icon-redFlag (PO 0170)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (PO 0139)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (PO 0106)

pdf-downloading-icon-redVehicle (PO 0027)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spare Parts (PO 0169)

pdf-downloading-icon-redHardware Supplies (PO 0028-A)

pdf-downloading-icon-redHardware Supplies (PO 0029-A)

pdf-downloading-icon-redIT Supplies (PO 0019-B)

pdf-downloading-icon-redAnseptanios Terminal HPH (5 Liter Gal) - Lot 5B (PO 0067-D)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (PO 0021-A)

pdf-downloading-icon-redFurniture (PO 0111)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (PO 0109)

pdf-downloading-icon-redSpare Parts and Labor (PO 0114)

pdf-downloading-icon-redFertilizer - Lot 2 (0164)

pdf-downloading-icon-redFertilizer (0165)

pdf-downloading-icon-redTable Partition (0031)

pdf-downloading-icon-redFurniture and Fixture - Lot 3 & Office Equipment - Lot 4 (0067-B)

pdf-downloading-icon-redHardware Supplies (0033)

pdf-downloading-icon-redCargo Stickers (0020)

pdf-downloading-icon-redVarious Office Supplies 0053)

pdf-downloading-icon-redHardware Supplies (0107)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0050)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spare Parts and Labor (0101)

pdf-downloading-icon-redCatering Services Lot 5 & 6 (0019-C)

pdf-downloading-icon-redDrugs and Medicines (0012)

pdf-downloading-icon-redMachineries Equipment (0125-A)

pdf-downloading-icon-redSeeds (0006-C)

pdf-downloading-icon-redHardware and Construction Supplies (0015-B)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spareparts and Labor(0126)

pdf-downloading-icon-redHardware and Construction Materials (0021)

pdf-downloading-icon-redHardware Supplies (0034-A)

pdf-downloading-icon-redFirewood 0086

pdf-downloading-icon-redFurniture - Lot 4 (0131)

pdf-downloading-icon-redOffice and Housekeeping Supplies (0062)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (0029)

pdf-downloading-icon-redCooking Gas (0043)

pdf-downloading-icon-redHardware Supplies (0063)

pdf-downloading-icon-redDisinfectant Solution - LOT 5B (0067-D)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (0103)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (0091)

pdf-downloading-icon-redAnimal Feeds (0008)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spareparts (0026)

pdf-downloading-icon-redHardware and Construction Supplies (0021)

pdf-downloading-icon-redVenitian Blinds (Lot 1); Sticker - Lot 2 (0088)

pdf-downloading-icon-redVarious Supplies (0028-B)

pdf-downloading-icon-redDifferential Assembly (0095)

pdf-downloading-icon-redFuel (0061)

pdf-downloading-icon-redVarious Equipment (0119)

pdf-downloading-icon-redOffice Supply (0072-B)

pdf-downloading-icon-redBattery (0058)

pdf-downloading-icon-redPPE and Face Mask N95 (0028)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies & IT Equipment (0090)

pdf-downloading-icon-redFruit Plant (0059)

pdf-downloading-icon-redAC Units (0026)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spareparts (0014)

pdf-downloading-icon-redWater Tanks and Water Pump - Lot 1; Welding Machine - Lot 4 (0241-A)

pdf-downloading-icon-redHardware Supplies - Lot 1; IT Equipment - Lot 2 (0291-A)

pdf-downloading-icon-redMaterials - Lot 5 (0310-D)

pdf-downloading-icon-redBillboard (0310-B)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment  - Lot 1 & Office Equipment - Lot 2 (0022)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0340)

pdf-downloading-icon-redFood Container and Laundry Basket (0337)

pdf-downloading-icon-redCatering Services (0216-B)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment - Lot 1; Office Equipment - Lot 2 (0009)

pdf-downloading-icon-redPPE - Lot 1; Disinfectant Solution - Lot 3 (0004-A)

pdf-downloading-icon-redEquipment - Lot 2 (0004-B)

pdf-downloading-icon-redMedical Supplies - Lot 1 (0024)

pdf-downloading-icon-redMedical Supplies - Lot 2 (0025)

pdf-downloading-icon-redSwab Kit (0023)

pdf-downloading-icon-redCommecial Rice (0022)

pdf-downloading-icon-redCatering Services - Panan-awan, Maasin City (Lot 1) (0019-A)

pdf-downloading-icon-redService Motorcycle (0013)

pdf-downloading-icon-redSiphoning of Septic Tank (0006)

pdf-downloading-icon-redGrass Cutter (0037)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spare Parts (0042)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0017)

pdf-downloading-icon-redConstruction of Three Units (3) Multi-Purpose Livelihood Shed

pdf-downloading-icon-redVarious Lot (SOYMPH 0016)

pdf-downloading-icon-redMedical and Surgical Supplies (SOYMPH 0018)

pdf-downloading-icon-redHospital Machinery (SOYMPH 0017)

pdf-downloading-icon-redHospital Equipment (SOYMPH 0010)

pdf-downloading-icon-redHospital Equipment (SOYMPH 0015)

pdf-downloading-icon-redHospital High Grade Disinfectant Solution (SOYMPH 0011)

pdf-downloading-icon-redHospital Equipment (SOYMPH 0013)

pdf-downloading-icon-redSports Equipment - Lot 1; Trophies Cups - Lot 2 (0111)

pdf-downloading-icon-redTarpaulin (0099-C)

pdf-downloading-icon-redSignage (0297)

pdf-downloading-icon-redFurniture - Lot 3 (0328-C)

pdf-downloading-icon-redGoods (0009-A)

pdf-downloading-icon-redGoods (0008)

pdf-downloading-icon-redEquipment - Lot 1; Disinfectant - Lot 2 (0005)

pdf-downloading-icon-redPPE Kit - Lot 3 (0006-C)

pdf-downloading-icon-redEquipment - Lot 1 (0006-A)

pdf-downloading-icon-redSupplies - Lot 2 (0006-B)

pdf-downloading-icon-redVarious Insecticides (0344)

pdf-downloading-icon-redElectrical Supplies (0331-D)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0198)

pdf-downloading-icon-redPPE - Lot 2 (0326)

pdf-downloading-icon-redHardware Supplies - Lot 1 (0291-B)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies - Lot 1; Housekeeping Supplies - Lot 3 (0331)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies - Lot 1; Housekeeping Supplies - Lot 3 (0331-A)

pdf-downloading-icon-redGasoline (0279)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0252)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials (0258)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment - Lot 2 (0328)

pdf-downloading-icon-redTractor (0265)

pdf-downloading-icon-redGreenhouse (0239)

pdf-downloading-icon-redGreenhouse (0237)

pdf-downloading-icon-redMineral Water (0349)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies & IT Equipment - Lot 1 & 2 (0331-B)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment - Lot 1 (0275-B)

pdf-downloading-icon-redOrganic Animal Feeds (0320)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment - Lot 1 (0275-A)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials (0316)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (0348)

pdf-downloading-icon-redSemen Storage Refrigerator & Semen Storage Box for Transport (0100)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (0348)

pdf-downloading-icon-redOrganic Animal Feeds (0283)

pdf-downloading-icon-redKitchenwares (0339)

pdf-downloading-icon-redFurniture (0286)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0229-B)

pdf-downloading-icon-redTraining Materials - Lot 2 Batch 2 & 3 (0207-B)

pdf-downloading-icon-redLabor Installation of AC Units (0288)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment - Lot 2 (0331-C)

pdf-downloading-icon-redElectrical Materials (0263)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies - Lot 1 (0292-B)

pdf-downloading-icon-redVegetable Seeds (0271-A)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0190)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies - Lot 1 (0292-A)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (0327)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spareparts - Lot 1 (0287)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (0200)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials - Lot 1 & 2 (0266)

pdf-downloading-icon-redFurniture (0331-E)

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair and Maintenance (0343)

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair (0335-A)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0334)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment - Lot 2 (0291-C)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment - Lot 2 (0253-B)

pdf-downloading-icon-redTarpaulin (0310-C)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (0251)

pdf-downloading-icon-redAnimal Feeds (0329)

pdf-downloading-icon-redFire Extinguishers - Lot 2 (0315-A)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0203-B)

pdf-downloading-icon-redAnimal Feeds (0140-B)

pdf-downloading-icon-redProjector (0276-B)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spare Parts (0319)

pdf-downloading-icon-redFire Extinguishers - Lot 2 (0315-A)

pdf-downloading-icon-redCatering Services (0147)

pdf-downloading-icon-redHospital Medical Equipment (0330)

pdf-downloading-icon-redVariety of Flowers (0324)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment - Lot 3 (0292-D)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies - Lot 3 (0210-B)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies - Lot 3 (0210-C)

pdf-downloading-icon-redMaterial Recovery Facility (0317)

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair and Maintenance (0311)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0306-A)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials (0301)

pdf-downloading-icon-redCatering Services - Lot 1 (Batch 1 & 2)

pdf-downloading-icon-redFireworks (0310)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0226)

pdf-downloading-icon-redHardware Materials (0234)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0306-B)

pdf-downloading-icon-redElectrical Materials (0296)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (0272)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spare Parts (0302)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0254)

pdf-downloading-icon-redFingerlings - Lot 1 (0142)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (0242)

pdf-downloading-icon-redVehicle Tire Wheel (0321)

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair (0335-B)

pdf-downloading-icon-redCatering Services (0146)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment - Lot 1; GPS - Lot 2 (0278)

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair and Maintenance (0332)

pdf-downloading-icon-redGarments - Lot 4 (0206-B)

pdf-downloading-icon-redVehicle Repair and Maintenance

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (0223)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0178)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spare Parts (0256)

pdf-downloading-icon-redBooklet Materials - Lot 1 (0261)

pdf-downloading-icon-redVenetian Blinds (0290)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies - Lot 1 & 2 (0292-C)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0232)

pdf-downloading-icon-redHardward and Construction Supplies (0294)

pdf-downloading-icon-redTire Wheel (0165)

pdf-downloading-icon-redCatering Services - Lot 1 (0161-A)

pdf-downloading-icon-redBattery (0665)

pdf-downloading-icon-redMedical Supplies (0205)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials (0180)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (0177)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials - Lot 1 & 2 (0168-A)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spare Parts (01801-B)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0203-A)

pdf-downloading-icon-redVegetable Seeds - Lot 1; Fertilizer - Lot 2; Supplies - Lot 3 (0175)

pdf-downloading-icon-redTraining Materials - Lot 3 (0164-C)

pdf-downloading-icon-redCatering Services - Lot 1 (0162-A)

pdf-downloading-icon-redElectrical Generator Set (0268)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spare Parts (0269)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spare Parts (0296)

pdf-downloading-icon-redCatering Services - Lot 1; Accommodation - Lot 2; Venue - Lot 3 (017-A)

pdf-downloading-icon-redGarments - Lot 4 (0197-C)

pdf-downloading-icon-redFireworks - Lot 3 (0322-B)

pdf-downloading-icon-redTraining Materials - Lot 2 (0215-C)

pdf-downloading-icon-redGrafted Fruit Trees (0309)

pdf-downloading-icon-redGarments - Lot 2 & Training Materials - Lot 4 (0183-B)

pdf-downloading-icon-redGarments (0169-C)

pdf-downloading-icon-redBillboard - Lot 2 (0028-B)

pdf-downloading-icon-redTraining Materials (0202)

pdf-downloading-icon-redTraining Materials - Lot 4 (0183-C)

pdf-downloading-icon-redTraining Materials - Lot 3 (0219-C)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (0218-B)

pdf-downloading-icon-redCatering Services - Lot 1; Accommodation & Venue - Lot 2 (0212)

pdf-downloading-icon-redCatering Services - Lot 1; Accommodation - Lot 2; Venue - Lot 2 (0184)

pdf-downloading-icon-redDrug Testing Kit

pdf-downloading-icon-redVaccine (0195)

pdf-downloading-icon-redHardware Materials (0051-A)

pdf-downloading-icon-redCatering Services- Lot 1; Accommodation - Lot 3; Venue - Lot 4 (0245-A)

pdf-downloading-icon-redFertilizers and Farm Tools (0216-A)

pdf-downloading-icon-redWashing Machine (0241-B)

pdf-downloading-icon-redSurgical Supplies (0196)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials (0257)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spare Parts (0201)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0303)

pdf-downloading-icon-redCCTV Installation (0273)

pdf-downloading-icon-redSound System (0322-A)

pdf-downloading-icon-redMedical Supplies (0221)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0117)

pdf-downloading-icon-redConstruction Materials (0299)

pdf-downloading-icon-redBillboard and Signages (0264)

pdf-downloading-icon-redDelivery Receipt (0130-B)

pdf-downloading-icon-redFuel (0213)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0238)

pdf-downloading-icon-redAmplifier/Portable Sound (0276-A)

pdf-downloading-icon-redAudio Equipment (0255)

pdf-downloading-icon-redPlumbing Supplies (0274)

pdf-downloading-icon-redGarments (0162-D)

pdf-downloading-icon-redDrugs and Biologics (0150)

pdf-downloading-icon-redDSLR Camera (0278)

pdf-downloading-icon-redFurniture (0220)

pdf-downloading-icon-redFurniture (0304)

pdf-downloading-icon-redSound System (0310-A)

pdf-downloading-icon-redRefrigerator (0285)

pdf-downloading-icon-redOffice & IT Equipment (0253-A)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0210-A)

pdf-downloading-icon-redPainting Materials (0206)

pdf-downloading-icon-redCatering Services & Accmmodation - Lot 1 & 3 (Batch 2 & 3)

pdf-downloading-icon-redGarments (0322)

pdf-downloading-icon-redCatering Services & Accommodation - Lot 1 & 2

pdf-downloading-icon-redTraining Materials (0179-C)

pdf-downloading-icon-redCatering Services & Accommodation (0219-A)

pdf-downloading-icon-redFurniture (0260-A)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0222)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies  Lot 1 & 2 (0267)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (0218-A)

pdf-downloading-icon-redCatering Services (0209)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0229-A)

pdf-downloading-icon-redVehicle Spare Parts (0313)

pdf-downloading-icon-redInk (0197)

pdf-downloading-icon-redIT Equipment (0240)

pdf-downloading-icon-redCertificate of Recognition Plaque (0336)

pdf-downloading-icon-redChristmas Tree Materials (0300)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (0218-B)

pdf-downloading-icon-redPoultry Net (0204)

pdf-downloading-icon-redVeterinary Supplies (PO No. 0660)

pdf-downloading-icon-redOffice Equipment (PO No. 0664)

pdf-downloading-icon-redSound System - Lot 2 (PO No. 0700-B)

pdf-downloading-icon-redPoultry Net (PO No. 0049)

pdf-downloading-icon-redOffice Supplies (SOYMPH PO #0125)